Sarıkaya Belediyesi

NİKAH BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

Geri

NİKAH BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

Resmi Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? (Evlilik İçin Gerekli Belgeler)

  • Evlenme beyannamesi

  • Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi

  • Vesikalık fotoğraf

  • Evlilik sağlık raporu

Bu belgelerle ilgili bilinmesi gereken detaylara da değinelim:

►Evlenme Beyannamesi

Evlenme beyannamesi çiftlerin resmi nikah talebini gösteren ve doldurmaları gereken bir form. Başvurulan belediyenin talebine göre iki veya dört kopya olarak düzenleniyor.

Evlenme beyannamesi nereden alınır?: Nikah dairesinden müracaat sırasında verildiğini belirtelim.

►Nüfus Cüzdanı

Çiftlerden istenilen nüfus cüzdanının mutlaka son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş, fotoğraflı, okunaklı ve T.C. kimlik numaralı olması gerekiyor.

Nikah dairesine nüfus cüzdanının aslı değil yalnızca fotokopisi teslim ediliyor. Fakat fotokopinin aslı gibi olduğunu teyit etmek için aslı da talep isteniyor. Sürücü belgesi ise kimlik olarak kabul edilmiyor.

►Vesikalık Fotoğraf

İstenen fotoğraf sayısı belediyeye göre değişiklik gösteriyor. Peki nikah için vesikalık fotoğraf nasıl olmalı diye merak edenler için, renkli, ön cepheden sivil giysilerle ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerektiğini söyleyelim.

Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul ediliyor.

►Nikah Sağlık Raporu

Nikah için gereken belgelerden biri de evlilik sağlık raporu. Eşlerin evlenmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının teşhisi için bazı tetkiklerin yapılması ve evlilik sağlık raporu alınması gerekiyor.

Evlilik sağlık raporu için gerekli testler nedir? Eşlerin kan tahlili yaptırması ve akciğer filmi çektirmesi gerekiyor. 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla evlilik öncesi SMA testi de çiftler için zorunlu hale getirildi.

Evlilik için sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporu, kişinin bağlı olduğu aile hekimliğinden alınabiliyor. Özel hastanelerden alındığında geçerli kabul edilmiyor.

Eşler tetkikleri dilediği yerde yaptırabilir ancak raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorunda.

Evlilik sağlık raporu ücreti nedir?: Aile hekiminden alınan raporun ücretini merak edenler için de herhangi bir ücret talep edilmediğini söyleyelim.

Evlilik sağlık raporu geçerlilik süresi nedir? Raporun, alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği bulunuyor.

 

►Diğer Belgeler

Birçok belediyenin e-devlet sistemine entegre olması sebebiyle, yukarıda saydığımız belgeler yeterli oluyor. Çünkü birçok bilginin belediyelerin online sisteminde otomatik olarak görünüyor.

E-devlet sistemine henüz entegre olamamış belediyelerin istediği belgeler daha detaylı olabiliyor. Saydığımız belgelere ek olarak;
-İkametgah belgesi,
-Nüfus kayıt örneği,
-Evlenme ehliyet belgesi gibi belgeler de istenebiliyor.

Bu yüzden başvurudan önce ilgili belediye ile gerekli belgeleri öğrenmek için iletişime geçmekte fayda var.

İkamet Edilen Yerin Dışında Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

İkamet edilen yerin dışında evlenmek, yabancı uyruklu evlilik ya da küçük yaşta evlenmek gibi bazı özel koşullar, bu standart belgelerin yanı sıra, özel durumu belirten belgelerin de dosyaya eklenmesini gerektirebiliyor.

Nikah başvuruları, evlendirme memurluklarına, müftülüğe ya da köy muhtarlığına müracaat edilerek yapılıyor. Ancak çiftlerden birinin ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde evlenmek için evlenme izin belgesi gerekebiliyor.

2020 yılının Aralık ayında kadar bu belgenin alınması şarttı. Ancak İçişleri Bakanlığı bu tarihte belgenin kaldırılması için genelge yayınladı. Bu genelgede artık çiftlerin, izin belgesine gerek olmadan, müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabileceği belirtildi.

Uygulamaya yeni geçilmesi nedeniyle izin belgesi şartı belediyeden belediyeye değişiklik gösteriyor. Bu nedenle bazı belediyeler izin belgesi isterken bazıları ise bu belgeyi şart koşmuyor. 2022 yılı içinde izin belgesinin tamamen kaldırılacağını da belirtelim.

Evlenme izin belgesi nereden alınır?: Çiftlerden birisinin ikamet ettiği ilçeye bağlı belediyeden alınması yeterli olacaktır.