Sarıkaya Belediyesi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Erdal Akçelep

Erdal Akçelep Yazı İşleri Müdürü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Aylık olarak yapılmakta olan Meclis olağan Toplantısı, Acil durumlarda olağanüstü toplantıları düzenlemek alınan kararları hazırlayıp ilgili birimlere göndermek, Haftalık olan Encümen toplantılarını gündemleri ve kararları yazmak ve takip etmek, Belediyemize Kamu Kurumlarından, vatandaşlardan  gelen tüm resmi ve özel yazı dilekçelerin evrak kayıtları yapılması, evrakların bilgisayar ortamında taranması ve kaydedilmesi, BİMER aracılığı ile gelen şikayet ve dilekçelerin ilgili birimlere gönderilip alınan cevabın bildirilmesi, Gelen Resmi ve Özel yazıların ilgili olduğu birimlere imza karşılığı teslim etme, Personel İş ve işlemleri ; Kadrolu Memur ve İşçilerin giriş çıkış , yıllık izinleri Şirket personellerinin giriş çıkış ve izinleri, Evlendirme İşlemleri; İlçemizde ikamet eden evlenecek kişilerin evlilik işlemlerinin hazırlanması ve Nikahlarının yapılması, İhale biriminde Sarıkaya Belediyesinin 2886 sayılı devlet İhale kanununun ilgili maddeleri ve 4734 sayılı Kamu İhale kanununun ilgili maddeleri gereğince Mal alımı, Yapım İşleri ve Hizmet Alım İşlemlerinin yapılması, Satın alma biriminde ise alımlarının teklif işlemlerinin ve ödeme evraklarının düzenlenmesi, Basın Yayın ve Bilgisayar proğramları işleri, Belediyemiz Mezbahanesinde veteriner hekim kontrolünde hayvan kesimi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Sarıkaya Spor Kulübünün işleri, Belediyemiz arşivinin düzen ve takibi,Hukuk biriminde ise belediyemize ait davaların takipleri ve İş ve işlemlerin yapılması ve takip edilmesi, Belediyemize ait SARBEL ltd.Şti. ne ait iş ve işlemlerin takipleri yapılmaktadır.