Sarıkaya Belediyesi

İHALE İLANI

Geri

21 Aralık 2022

                                                             İ            L           A           N     

 

                                  SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                        Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Ilısu (Yenidoğan) ,Fatih ve Yenidoğan( Fevzi çakmak) Mahallelerinde bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 27.12.2022 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

                İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.

 

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
  • Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
  • Taşınmazların satışının ihale tarihinde bitmemesi durumunda ertesi gün ( 28.12.2022) saat:10.00 da ihaleye devam edilecektir.
  • Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

            Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlanen duyurulur.

 

       

 

 

 

 

 

 

Sıra

Mahalle

ADA

PARSEL

Bld. Arsası m2

M2/değeri

Toplam

Geçici Teminat

1

Fatih

156

269

287,47

700

201.229,00

7.000,00

2

Fatih

156

270

321,06

700

224.742,00

7.000,00

3

Fatih

156

271

319,3

700

223.510,00

7.000,00

4

Fatih

156

272

507,63

700

355.341,00

11.000,00

5

Fatih

156

273

401,63

700

281.141,00

9.000,00

6

Fatih

156

274

326,83

700

228.781,00

7.000,00

7

Fatih

156

275

333,31

700

233.317,00

7.000,00

8

Fatih

156

276

381,95

700

267.365,00

8.500,00

9

Fatih

156

277

607,57

700

425.299,00

13.000,00

10

Fatih

156

278

451,49

700

316.043,00

9.500,00

11

Fatih

156

279

819,62

700

573.734,00

17.500,00

12

Fatih

156

280

445,5

700

311.850,00

9.500,00

13

Fatih

156

281

344,29

700

241.003,00

7.500,00

14

Fatih

156

282

971,93

700

680.351,00

20.500,00

15

Fatih

156

293

948,86

700

664.202,00

20.000,00

16

Fatih

156

294

591,51

700

414.057,00

12.500,00

17

Fatih

156

295

547,87

700

383.509,00

12.000,00

18

Fatih

440

5

602,05

700

421.435,00

13.000,00

19

Fatih

454

8

534,66

700

374.262,00

11.500,00

20

Fatih

455

3

502,9

700

352.030,00

11.000,00

21

Fatih

455

4

503,64

700

352.548,00

11.000,00

22

Fatih

457

7

464,37

700

325.059,00

10.000,00

23

Fatih

464

3

882,73

700

617.911,00

19.000,00

24

Fatih

156

244

640

700

448.000,00

13.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Ilısu(Yenidoğan)

2174

617,39

700

432.173,00

13.000,00

26

Ilısu(Yenidoğan)

2177

480,06

700

336.042,00

11.000,00

27

Ilısu(Yenidoğan)

2178

480,16

700

336.112,00

11.000,00

28

Ilısu(Yenidoğan)

2179

479,88

700

335.916,00

11.000,00

29

Ilısu(Yenidoğan)

2180

542,16

700

379.512,00

12.000,00

30

Ilısu(Yenidoğan)

2181

615,96

700

431.172,00

13.000,00

31

Ilısu(Yenidoğan)

2182

617,12

700

431.984,00

13.000,00

32

Ilısu(Yenidoğan)

2183

675,4

700

472.780,00

15.000,00

33

Ilısu(Yenidoğan)

2184

479,88

700

335.916,00

11.000,00

34

Ilısu(Yenidoğan)

2185

480,16

700

336.112,00

11.000,00

35

Ilısu(Yenidoğan)

2186

480

700

336.000,00

11.000,00

36

Ilısu(Yenidoğan)

2187

479,88

700

335.916,00

11.000,00

37

Ilısu(Yenidoğan)

2197

1227,78

700

859.446,00

26.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Yenidoğan(Fevziçakmak)

205

56

436,03

700

305.221,00

9.500,00

39

Yenidoğan(Fevziçakmak)

301

5

400,16

700

280.112,00

9.000,00

40

Yenidoğan(Fevziçakmak)

301

7

400,39

700

280.273,00

9.000,00

41

Yenidoğan(Fevziçakmak)

301

8

687,04

700

480.928,00

15.000,00

42

Yenidoğan(Fevziçakmak)

204

35

1469,25

700

1.028.475,00

31.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Av. Ömer AÇIKEL

    Belediye Başkanı