Sarıkaya Belediyesi

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Geri

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

30 Kasım 2020
RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
KANUN KAPSAMINDA BELEDİYEMİZDE YAPILANDIRILACAK OLAN ALACAKLAR ŞU ŞEKİLDEDİR;
* 31.08.2020 Tarihi dahil olmak üzere önceki dönemlere, beyana dayanan ve ödenmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.
* 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihi dahil olmak üzere önce tahakkuk eden vergi (emlak, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitleri hariç)
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ve kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımı ile ödenmemiş alacaklar.
* Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ücret alacakları.
* Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.08.2020 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan su, atık su, ve katı atık ücreti (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları.