KAYAPINAR YOLCU TAŞIMA GÜZERGAHI KİRAYA VERİLMESİ

Kayapınar Yolcu Taşıma Güzergahı Kiraya Verilmesi

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yol güzergahındaki (Kayapınar Mahallesinde)  yolcu taşıma güzergahının kiraya verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü ile   23.08.2016 Salı Günü Saat 11.00 ‘de Belediye Başkan Odasında encümen huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.

                İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dökümanlar mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

Kiralanacak Hattın Adresi                                              1 Yıllık Muammen Bedeli    Geçici Tem.Mik.

---------------------------------------------------------------------  ---------------------------------  -------------------

İlçe merkezi ile Kayapınar mahallesi arası                                20.000,00                              1.000,00

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi.
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • İmza Sirküsü ve Kimlik Fotokopisi
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlanen duyurulur.